Pazarlama Zamanı


Dijital pazarlama ajanslarının son yıllarda en başvurduğu ve başarı sayısının başarısızlık sayısından çok daha düşük olduğu bir kampanya biçimidir viral pazarlama unsurları ki en net ve çok görülen ortamlar video paylaşım ortamlarıdır. Buradan viral pazarlama dediğimiz işin ne kadar video ile olduğunu gösteren bir kanıttır. Eğer görsel konuları bir kenara bırakıp konuya açıklık getirilmek gerekirse viral pazarlama ile video pazarlama arasındaki farkın atlandığını görüyoruz. Video pazarlamada direkt ürün tanıtımları ve bu tanıtımları takip eden yönlendirmeler yapılırken, viral pazarlama örneklerinde direkt anlatımdan kaçınılır.

Videolar hayatın bir parçasıymış gibi yansıtılır ve çoğu zaman pfofesyonel ekipmanların eksikliği ile çekilir. Yani anlaşılan video pazarlama konusu ile viral pazarmalama konusu farklı konular ve bundan hareketle farklı operasyonlar ortaya konması gerekecektir. Eğer bunu anlamak istiyorsanız internet marifetiyle bu çalışmaların farklını gösteren bir çok çalışma bulup kendi projelerinize bu ön bilgiler çerçevesinde ulaşabilirsin. Viral videolarda ise ürünler direkt gösterilmez, ima edilir. Bu imalar eşliğinde de eğlenceli ya da herkesin diline dolaşabilecek konular ortaya konur. Bundan hareketle de bu tip viral videoların yanlış anlaşılma sebeplerini ortadan kaldırmak gerekecektir. Viral pazarlama ile birlikte her işletme kendi çapından yorumlayacaktır. Viral pazarlamanın çok iyi örnekleri bu işi yapmak isteyenlere çok net bir biçimde rehberlik yapabilir. Çünkü başarılı örnekler her zaman rehberlik ederler.

Yayım tarihi
, ile etiketlenmiş